BIM

                

Informační model budovy


Trochu teorie: takovýchto krásných grafů a náhledů uvidíte při studiu teorie BIM mnoho. Je po třeba si uvědomit, že žádná z činností, která souvisí s návrhem, stavbou a provozem budovy či jiného objektu nemůže fungovat, pokud bude uvažována samostatně - bez koordinace a spolupráce všech zainteresovaných subjektů počas celého životního cyklu objektu. Tak i projekční část musí akceptovat všechny vstupy a vlivy, které přicházejí v období projektu. V mnoha případech uslyšíte - BIM není software. Pro projektanta je ovšem BIM určitým způsobem využívání specializovaného programu pro návrh objektu tak, aby tento návrh mohl být (v digitální formě, online a pro všechny) využít v dalších fázích životního cyklu budovy.

AutoDESK pro tento účel kdysi zakoupil a nyní nabízí produkt Revit, který splňuje veškeré požadavky na moderní objektově orientovaný databázový systém. Rádi vám ho představíme. Jsme nezávislí na prodejcích tohoto software v Čechách, proto můžete očekávat rady nezatížené obchodními závazky. Naším zájmem je přispět k rozšíření a zlepšení úrovně práce s Revitem nebo jiným BIM programem - v BIM je totiž nejbližší budoucnost navrhování.

ing. Peter Jirát