Blog

                

Zde budu publikovat různé tipy na zjednodušení práce, zajímavé rodiny či bloky ke stažení apod.

Zápis textového souboru *.csv pro generování Toposurface.

Tvorba komplexních "křivek".

Tvorba komplikovanějších tvarů střech, hlavně vikýřů.

Možnost tvorby polygonu vepsaného do kružnice - hezký příklad vzorců v rodině (převzato z RFO).

Způsob použití nested families - změna parametru mění instanci vložené rodiny