Tvorba rodin (families)

                

Základní stavební prvky Revitu


To, co znáte z AutoCADu jako blok, je v Revitu rodina. Akorát je to blok o mnoho chytřejší a nabízející nesrovnatelně lepší komfort práce a využití. Proto v této oblasti nabízíme:

- vytváření rodin přesně dle požadavků objednatele (včetně zobrazení neodpovídajícímu normám)

- úpravu rodin pro zobrazení dle zvyklostí ČSN

- tvorba rodin pro Revit Architecture a Revit MEP (oblast elektro)

- rodiny mohou být plně parametrické dle vstupu i dle vzorce

- řešení materiálu tak, aby umožňoval kvalitní render v programu Revit

- překlad a úprava názvů parametrů dle zaváděných českých zvyklostí (pro tuto oblast žádná norma není, zaleží na způsobu, který se prosadí), některé z návrhů můžou být na www.cadwiki.cz

- pomoc (zaškolení) určených zaměstnanců pro tvorbu rodin - je na zvážení, zda pro tuto činnost vyčlenit některého ze zaměstnanců. Každý uživatel Revitu by měl rozumět základním konceptům práce s rodinami, ale bez pravidelné práce s editací těchto objektů je velice obtížné si tento způsob práce kvalitně osvojit.

ing. Peter Jirát